Görme Engelliler

ZİYA GÖKALP KİMDİR?

Ziya Gökalp

ZİYA GÖKALP KİMDİR?

       İmparatorluk coğrafyasının bir doğu kenti olan Diyarbakır da 23 Mart 1876 yılında doğup bir Batı ucu olan Selanik de düşünce dünyasına Gökalp adıyla katılan ve 48  yıllık kısa yaşamına çok büyük bilimsel çalışmalar, şiirler sığdırmıştır. 25 Ekim 1924´te de aramızdan ayrılmış bir bilim adamımızdır. Veterinerlik eğitimi almış olmasına rağmen, Türkçülük ideolojisini sistemleştirip savunmuş, temelde Durkheim okuluna bağlı ve ülkemizde de ilk sosyoloji kursunu açarak sosyoloji profesörlüğüne yükselmiş bir sosyologdur. Milli Edebiyat döneminde ise devrin ileri gelen şairlerinden biri olmuştur. Ziya GÖKALP, Türkçülüğü Türk Milletini yükseltmek olarak tanımlar; ona göre kendini Türk hisseden ve Türkiye için çalışan herkes, hangi etnik topluluktan olursa olsun Türk´tür.

         Ziya GÖKALP, genelde Doğu ile Batı düşüncesini uzlaştırmaya çalışmıştır. Türkçülük ideolojisini bir bütün olarak ortaya koyabilmek için Türk toplumunun tarihsel gelişimi süresince siyasal, ekonomik, kültürel değişimleri saptamaya yönelmiştir. Bundaki amacı toplumun teknik ve  kültürel kalkınma süresince ulusal nitelikleri korumak ve geliştirmektir. Eserleri bu amaca yönelik hazırlamıştır.

         Türk Töresi (1923) ve Türk Medeniyet Tarihi (1924) adlı incelemelerinde İslamiyet öncesi Türk uluslarında toplumsal kurumların dinle olan ilişkisini incelemiştir; Türklere özgü düşünce sistemini, devlet örgütünü, töreleri ve aile yapısını belirlemeye çalışmıştır.

          Türkleşmek İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1918) adlı çalışmasında Türk, İslam ve Batı kültürlerinden özgün, ulusal bir kültür yaratmanın ilkelerini ve yöntemini açıklamıştır.

           Türkçülüğün Esasları (1923) adlı çalışmasında Türk toplumunun Batılılaşma sürecindeki tavrının ne olması gerektiğinin anlatıldığı, özeldeyse toplumsal, ekonomik, siyasal, kültürel kurumlara ilişkin Türkçülük görüşünü savunulduğu bir ideoloji kitabıdır.

          Ziya GÖKALP´in önerdiği sistem dayanışmacılık olarak da adlandırılır. Söz konusu olan bu sistemle, bireyin toplumla bütünleşmesi öngörülmektedir. Türkçülüğün bir çok İlkesi Atatürk devrimlerinin de temelini oluşturmuştur